Centralele termice cu condensare utilizeazã cea mai modernã tehnologie în sistemele de încãlzire. Centralele termice cu condensare reprezintã, pe plan mondial, stadiul cel mai avansat al tehnologiei în sistemele de încãlzire. Astfel, un fenomen natural, procesul de condensare, este utilizat si valorificat in obtinerea unor aparate si sisteme de încãlzire de înalt randament, cu un consum foarte economic de combustibil gazos si care oferã o protectie maximã mediului ambiant.

Fenomenul de condensare constã în transformarea, prin rãcire, a vaporilor de apã în lichid. Cu totii, de pildã, am observat în zorii zilei formarea picãturilor de apã pe frunze sau rouã pe aripioarele unei libelule.

Inginerii au valorificat principiul condensãrii în folosul tehnologiei de încãlzire. La aparatele si sistemele de încãlzire cu condensare, vaporii de apã continuti în gazele de ardere condenseazã la suprafata schimbãtorului de cãldurã al aparatului si energia lor remanentã este pusã din nou, sub formã de cãldurã, la dispozitia sistemului de încãlzire.


Randamentul cel mai ridicat

La centralele in condensare, asa numitele sisteme de încãlzire „de joasã temperaturã", se atinge, datoritã unor tehnici de ardere perfectionate, un randament înalt, adicã un grad foarte ridicat de utilizare a energiei introduse în sistem, respectiv pierderile de cãldurã ale centralei sunt extrem de reduse. Cu toate acestea, existã totusi, într-un procent limitat, o anumitã cantitate de cãldurã, continutã în gazele arse, care se pierde odatã cu evacuarea gazelor pe cosul de fum. în functie de modul de exploatare, centralele termice traditionale, de joasã temperaturã, ating un randament de pânã la 94%, raportat la puterea calorificã superioarã a combustibilului.

Spre deosebire de sistemele traditionale, centralele termice cu condensare utilizeazã si cea mai mare parte a cãldurii continute în gazele de ardere, sistemul reusind astfel sã atingã un grad de utilizare a energiei (randament raportat la puterea calorificã inferioarã a combustibilului gazos) de pânã la 109%.

Cum functioneaza tehnologia de incalzire cu condensare ?

Principiul de functionare al centralelor termice cu condensare este simplu de inteles: la fiecare ardere care are loc in aparat, se formeaza vapori de apa, care, in mod normal, sunt eliberati odata cu gazele arse. Centralele cu condensare sunt echipate cu schimbatoare de caldura mai mari fata de centralele termice traditionale, astfel ca suprafetele - fin distribuite si imbinate - prin intermediul carora are loc schimbul de caldura, sunt mult mat mari, ceea ce conduce la un schimb de caldura mat intens, aceasta permitand vaporilor de apa sa condenseze inca in interiorul centralei. Caldura de condensare care se elibereaza in timpul acestui proces este dirijata din nou catre circuitui de incalzire, contribuind astfel cu o cantitate suplimentara de energie. Apa rezultata in timpul procesului de condensare este eliminata de aparat catre teava de ape reziduale.

Cu alte cuvinte, simplificand, putem spune ca centralele termice cu condensare utilizeaza si valorifica si acea parte a energiei care la centralele termice traditionale s-ar pierde odata cu evacuarea gazelor arse pe cosul de fum, sau altfel spus, centralele cu condensare preiau si folosesc - datorita suprafetelor mari destinate schimbului de caldura – si o mare parte din caldura ramasa in gazele de ardere.


Pin It

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează